Privacy

Praibacy Verklaring

Haagse Jazz Club Privacyverklaring

De vereniging Haagse Jazz Club (HJC) verwerkt van de clubleden een aantal persoonsgegevens, die worden gevraagd voor het invullen van het aanmeldingsformulier: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de HJC-ledenadministratie voor het versturen van berichten per e-mail en/of per briefpost en voor eventueel telefonisch contact. Deze gegevens staan niet op de HJC-website.

Na beëindiging van het lidmaatschap worden de desbetreffende gegevens uiterlijk binnen twee weken uit de lijst verwijderd.

De gegevens worden niet gedeeld met of doorverkocht aan andere organisaties, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting ter zake.

De HJC-leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan het Bestuur van de HJC via info (att) haagsejazzclub . nl. Op een verzoek zal zo snel mogelijk maar in elk geval binnen vier weken worden gereageerd.

De Haagse Jazz Club neemt de gegevensbescherming serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

184027 bezoekers (370142 hits) sinds 26-1-2014